Våre blodtrykksmålere kan brukes av fysioterapeuter, leger, naprapater, sykehus, legekontor og ikke minst privatpersoner.

AND blodtrykksmålere, helautomatisk som fungerer etter oscillometriske prinsipp, uten stetoskop.
Måler blodtrykk og puls. Lagrer de siste 30 målinger i minnet, beregner gjennomsnittet av
de 3 siste målinger. Hver måling lagres med dato og klokkeslett.

Go to Top