Vi har valgt og ta inn blodtrykksapparater fra Precisa som er den beste aneroide blodtrykksmåler for legekontorer, sykehus, sykehjem og alle som bruker aneroid blodtrykksapparat.

Go to Top