Vi anbefaler at man vurderer å anskaffe en hjertestarter der folk oppholder seg over tid. Dette kan for eksempel være hoteller, kjøpesentre, arbeidsplasser, idrettsarenaer, skoler, buss, passasjerbåter osv.
Vår hjertestarter passer også utmerket for industrivern og First Responder tjenester f. eks brannvesen og legevakt.

Se vårt utvalg på Hjertestartere fra Lifeline her.

Trenger vi opplæring?

Det er ikke et definert lovkrav. Sosial og Helsedirektoratet sier at man bør ha opplæring, men ikke at det er et krav. MIP Sikkerhetssenter velger å forholde seg til anbefalinger gitt av Norsk Resuscitasjonsråd. Selv om maskinene er svært enkle å bruke, vil den som skal bruke maskinen gjerne være litt usikker og redd. Men med god opplæring vil man være bedre rustet i forkant av en eventuell hendelse. Man bør legge til rette for at brukerne får anledning til å trene på hjertestarteren med jevne mellomrom.